Parochial vs Provinces - Jaka jest różnica? - Różnica

Parochial vs Provinces - Jaka jest różnica?


Jako przymiotnik parafialny

odnosi się do parafii.

W prowincjach rzeczownikowych jest

.

parafialny

język angielski

Przymiotnik

(pl przymiotnik)
 • Dotyczy parafii.
 • Charakteryzuje się nieskomplikowanym skupieniem na lokalnych problemach, z wyłączeniem szerszych kontekstów; elementarny w zakresie lub perspektywie.
 • Użycie prostych, podstawowych kolorów w obrazie nadało mu wrażenie parafialności .
  Niektórzy ludzie w Stanach Zjednoczonych zostali oskarżeni o branie udziału w parafii, nie interesowanie się sprawami międzynarodowymi.
 • * 1918, 1 lutego ”
 • Ale dla ludzi z zasadą i honorem i prostolinijnymi myślami, że nie może być kursu średniego i nie ma bladości w drobnych sprawach partyjnej lub parafialnej przewagi.
 • * 1969 , : Historia szkockiego ludu 1560-1830 , str. 341:
 • Jego atmosfera mogła być prowincjonalna, ale nigdy nie była tylko parafialna.

  Terminy pokrewne

  * szkoła parafialna * wikariusz parafialny * parafializm ----

  prowincje

  język angielski

  Rzeczownik

  (głowa)
 • Część kraju poza stolicą, dużymi miastami itp. I uważana za rustykalną lub parafialną; w głębi lądu. Widzieć prowincjonalny.
 • ----