Węglowodór a jonon - jaka jest różnica? - Różnica

Węglowodór a jonon - jaka jest różnica?


Jak mówi różnica między węglowodorem i jonenem

jest to, że węglowodór jest (chemia organiczna) związkiem składającym się tylko z atomów węgla i wodoru, podczas gdy jonen jest (chemia) dowolnym polimerem mającym grupy jonowe jako część głównego łańcucha.

węglowodór

język angielski

(węglowodór wikipedia)

Rzeczownik

(en rzeczownik)
 • (chemia organiczna) Związek składający się tylko z atomów węgla i wodoru.
 • Terminy pochodne

  * fluorochlorowęglowodór * węglowodór * węglowodór

  Hyponimy

  * alkan * alken * alkin * cykloalkan * cykloalken * aren

  Zobacz też

  * alifatyczna * aromatyczna * ropa naftowa

  jonen

  język angielski

  Rzeczownik

  (en rzeczownik)
 • (chemia) Dowolny polimer mający grupy jonowe jako część głównego łańcucha
 • (związek organiczny) Węglowodór aromatyczny 4,4,7-trimetylo-2,3-dihydro-1H-naftalen